ισπανική μετάφραση του όρου «continually updated»

EN

«continually updated» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «continually updated».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «continually updated» στα ισπανικά

continually επίρρημα
continual επίθετο
updated επίθετο
to update ρήμα

Παραδείγματα χρήσης του όρου «continually updated» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishThe concept of sustainability does not have to be continually updated.
No hace falta actualizar continuamente el concepto de sostenibilidad.
EnglishThe Commission uses its regulatory powers to ensure that the existing provisions are continually updated.
La Comisión recurre a sus poderes reglamentarios para garantizar la actualización continua de las disposiciones existentes.
EnglishI should like to thank you for your commitment to keeping Parliament continually updated on the developments for Cancún.
Quisiera darle las gracias por su compromiso de mantener al Parlamento informado continuamente sobre los avances para Cancún.
EnglishI insist on the need for Parliament to be continually updated and to be informed and consulted whenever a new operation is being contemplated.
Insisto en la necesidad de que el Parlamento reciba información constante y actualizada siempre que se contemple una nueva operación.
EnglishThis is the only way to obtain an accurate and continually up-dated perception of on-going developments, thereby permitting the necessary adjustment measures to be taken.
Sólo así se puede tener la idea correcta y permanentemente actualizada de las evoluciones en curso, lo que permitirá adoptar las medidas de ajuste que sean necesarias.

Αλλα λόγια

English
  • continually updated

Περισσότερες μεταφράσεις στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό.