ισπανική μετάφραση του όρου «to confide»

EN

«to confide» Ισπανικά μετάφραση

ES

EN to confide
volume_up
[confided|confided] {ρήμα}

to confide (επίσης: to entrust, to trust, to rely, to be confident of sth)
volume_up
confiar [confiando|confiado] {μεταβ.ρ.}
a magnificent testimony of this. On her 101st birthday, she confided to a friend: “I'm now 101 years old, but I'm strong, you know.
106 años, dejó un lindo testimonio en este sentido. Con ocasión de su 101° cumpleaños, confiaba a una amiga: « Ya tengo 101 años, pero ?sabes que soy fuerte?
The French will thus sanction this President who, instead of raising France up, will belittle her, thus betraying the mission confided in him by universal suffrage.
Los franceses sancionarán entonces a este presidente que, en lugar de realzar a Francia, la rebaja, con lo que traiciona la misión que se le ha confiado mediante el sufragio universal.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «to confide» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.