ισπανική μετάφραση του όρου «condominium»

EN

«condominium» Ισπανικά μετάφραση

EN condominium
volume_up
{ουσιαστικό}

1. γενικός

condominium
volume_up
condominio {αρσ.}
The Union will never be strong if it remains a condominium of Member States, even if the Council votes on a majority basis.
La Unión nunca será fuerte si sigue siendo un condominio de Estados, incluso si el Consejo vota por mayoría.
Their joint voting power in the Conference of Presidents leads to the governance of this House by a 'condominium of the confused'.
Su poder conjunto de voto en la Conferencia de Presidentes conduce al gobierno de esta Asamblea mediante un «condominio de los confundidos».
Their joint voting power in the Conference of Presidents leads to the governance of this House by a 'condominium of the confused '.
Su poder conjunto de voto en la Conferencia de Presidentes conduce al gobierno de esta Asamblea mediante un« condominio de los confundidos».

2. "ownership"

3. Αγγλικά Αμερικής

condominium (επίσης: condo, flat, apartment)
volume_up
departamento {αρσ.} [Λατ.Αμερ.]
condominium (επίσης: apartment, condo, flat, pad)
It was the world’s first mixed-use high-rise, containing offices, restaurants, and the third highest residence in the world with approximately 700 condominiums.
pies hacia el cielo. Fue el primero del mundo en usa MIXED- HIGH RISE, que albergaba oficinas, restaurantes y el tercer edificio residencial más alto del mundo con aproximadamente 700 apartamentos.
condominium (επίσης: condo, floor, story, tier)
volume_up
piso {αρσ.}
condominium (επίσης: block of flats, condo)
condominium (επίσης: condo, tower block)
condominium (επίσης: residential complex)
volume_up
ciudadela {θηλ.} [Κολ.] (de viviendas)
condominium
volume_up
propiedad horizontal {θηλ.} (edificio)
condominium (επίσης: joint freehold)
volume_up
propiedad horizontal {θηλ.} (sistema)

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «condominium»:

condominium
English