ισπανική μετάφραση του όρου «cold eyed»

EN

«cold eyed» Ισπανικά μετάφραση

cold eyed
Έχουμε ενημερωθεί πως λείπει η μετάφραση του όρου «cold eyed».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «cold eyed» στα ισπανικά

cold ουσιαστικό
cold επίθετο
to eye ρήμα
eye ουσιαστικό
eye επίθετο
Spanish