ισπανική μετάφραση του όρου «cognisance»

EN

«cognisance» Ισπανικά μετάφραση

EN cognisance
volume_up
{ουσιαστικό}

1. νομική

cognisance (επίσης: cognizance, competence)

2. "knowledge", επίσημο

cognisance (επίσης: know-how, knowledge, savvy, cognizance)
This report takes no cognisance of hazard or risk; it cannot identify between the two of them.
Este informe no demuestra conocimiento alguno sobre el peligro ni el riesgo; no es capaz de distinguir entre ambos términos.
He is no longer in the Chamber, but no doubt he will take cognisance of the report of proceedings for this sitting.
Ya no está en la Cámara, pero sin duda tendrá conocimiento del acta de esta sesión.
pongo en su conocimiento que …

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «cognisance»:

cognisance

Παραδείγματα χρήσης του όρου «cognisance» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishWe should take cognisance of the influence that China has in that developing world.
Tenemos que reconocer la influencia que tiene China en el mundo en desarrollo.
EnglishThe Commission has also taken cognisance of these two reports with great pleasure.
A la Comisión también le ha complacido conocer estos dos informes.
EnglishI have taken cognisance of the opinions expressed here.
EnglishI hope the Council takes cognisance of that fact.
EnglishWe took cognisance of that proposal in the Committee on Constitutional Affairs.
Tuvimos noticia de dicha propuesta en la Comisión de Asuntos Constitucionales y nos pareció digna de consideración.
EnglishHe is no longer in the Chamber, but no doubt he will take cognisance of the report of proceedings for this sitting.
El Sr. Watson ha dicho que el Grupo de trabajo del Artículo 29 ha rechazado la Decisión de adecuación que había propuesto la Comisión.
EnglishThis report takes proper cognisance of developments and suggests a number of helpful steps forward and I welcome it wholeheartedly.
Este informe tiene debidamente en cuenta los acontecimientos y sugiere una serie de avances provechosos, por lo que lo acojo con sumo agrado.
EnglishIn conclusion, I have had much representation in Ireland on the need to take cognisance of the special vintage car industry in Europe.
Para terminar, he recibido numerosos llamamientos en Irlanda sobre la necesidad de conceder un trato especial a la industria de automóviles antiguos de Europa.
EnglishThe 20 % limit fails to take cognisance of the fact that regulations for corporations in Europe already exist within the framework of the 7th Company Guideline.
El umbral del 20 % pasa totalmente por alto el hecho de que ya existen normas para las situaciones de grupos de empresas en Europa en el marco de la Séptima Directiva sobre sociedades.
EnglishI agree with this proposition, but the European Union must at all times take cognisance of the special nature of the industry and of fishing villages throughout the length and breadth of the Union.
Estoy de acuerdo con esta propuesta, pero la Unión Europea debe conocer en todo momento el carácter especial del sector y de los pueblos de pescadores que existen a lo largo y ancho de la Unión.

Αλλα λόγια