ισπανική μετάφραση του όρου «circumstantial evidence»

EN

«circumstantial evidence» Ισπανικά μετάφραση

EN circumstantial evidence
volume_up
{ουσιαστικό}

1. νομική

circumstantial evidence
volume_up
pruebas circunstanciales {πληθ.θηλ.}
Diputados del otro lado de la Cámara ha hablado de pruebas circunstanciales.
In my view Mr Fava’s report was biased, and based primarily on doubt, conjecture and circumstantial evidence.
En mi opinión, el informe del señor Fava es tendencioso y basado primordialmente en dudas, conjeturas y pruebas circunstanciales.
In my view Mr Fava’ s report was biased, and based primarily on doubt, conjecture and circumstantial evidence.
En mi opinión, el informe del señor Fava es tendencioso y basado primordialmente en dudas, conjeturas y pruebas circunstanciales.
circumstantial evidence
volume_up
pruebas indirectas {πληθ.θηλ.}
circumstantial evidence
. - (PL) The Fava report was based on circumstantial evidence and instead of firm conclusions it simply created a feeling of suspicion towards Member States.
. - (PL) El informe Fava se ha basado en la prueba circunstancial y, en lugar de conclusiones firmes, ha creado simplemente un clima de sospecha hacia los Estados miembros.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «circumstantial evidence»:

circumstantial evidence

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «circumstantial evidence» στα ισπανικά

circumstantial επίθετο
evidence ουσιαστικό
to evidence ρήμα

Παραδείγματα χρήσης του όρου «circumstantial evidence» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishInstitutional nirvana is not a safe place to be and there is circumstantial evidence for this.
El nirvana institucional no es un lugar seguro y hay indicios de ello.
EnglishAllegations that such an 'Echelon network' exists are based on hearsay and circumstantial evidence.
Las alegaciones sobre la existencia de dicha "red Echelon" están basadas en habladurías y en evidencia circunstancial.
EnglishAllegations that such an 'Echelon network ' exists are based on hearsay and circumstantial evidence.
Las alegaciones sobre la existencia de dicha " red Echelon " están basadas en habladurías y en evidencia circunstancial.
EnglishMy group believes the Commission should check if prima facie evidence and circumstantial evidence can also be taken into account at all levels at which evidence is taken.
A juicio de mi Grupo, la Comisión debería examinar si pueden tenerse en cuenta las pruebas prima facie o indiciarias en todos los niveles de prueba.