ισπανική μετάφραση του όρου «Christ the Saviour»

EN

«Christ the Saviour» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «Christ the Saviour».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «Christ the Saviour» στα ισπανικά

Christ ουσιαστικό
the επίρρημα
Spanish
the άρθρο
Spanish
the
to the μετοχή
Spanish
saviour ουσιαστικό
Saviour ουσιαστικό
Spanish

Παραδείγματα χρήσης του όρου «Christ the Saviour» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Englishunited in the same love for Christ the Saviour; where the children's
Englishthis cathedral basilica dedicated to Christ the Saviour and to his
Englishtheme: “Jesus Christ, the Saviour, and his Mission of Love and
EnglishWith an act of wholehearted and steadfast faith, renew your fidelity to Jesus Christ, the Saviour of the
EnglishThe high point of the Jubilee is the encounter with God the Father, through Christ the Saviour present in his Church and in a special way in the Sacraments.
Culmen del Jubileo es el encuentro con Dios Padre por medio de Cristo Salvador, presente en su Iglesia, especialmente en sus Sacramentos.
EnglishPraise your Saviour, Christian community of Rome gathered in front of this cathedral basilica dedicated to Christ the Saviour and to his Precursor, John the Baptist!
Alaba a tu Salvador, comunidad cristiana de Roma, reunida delante de esta basílica catedral, dedicada a Cristo Salvador y a su precursor, san Juan Bautista.
EnglishWith an act of wholehearted and steadfast faith, renew your fidelity to Jesus Christ, the Saviour of the world, and make his Gospel the guide of your thought and of your life.
Con un acto de fe sincera y convencida, renueven su adhesión a Jesucristo, Salvador del mundo, y hagan de su Evangelio la guía de su pensamiento y de su vida.

Αλλα λόγια

English
  • Christ the Saviour

Ακόμα περισσότερες μεταφράσεις στο Αγγλο-ελληνικό λεξικό της bab.la.