ισπανική μετάφραση του όρου «bouldery»

EN

«bouldery» Ισπανικά μετάφραση

bouldery
Έχουμε ενημερωθεί πως λείπει η μετάφραση του όρου «bouldery».

Αλλα λόγια

English

Επιπλέον, η bab.la σας παρέχει το Ελληνο-αγγλικό λεξικό για ακόμα περισσότερες μεταφράσεις .