ισπανική μετάφραση του όρου «to bewilder»

EN

«to bewilder» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
to bewilder {μεταβ.ρ.}

EN to bewilder
volume_up
[bewildered|bewildered] {ρήμα}

to bewilder (επίσης: to deafen, to stun)
volume_up
atronar [atronando|atronado] {μεταβ.ρ.}
to bewilder (επίσης: to daunt)
to bewilder
volume_up
alelar [alelando|alelado] {μεταβ.ρ.} (dejar confuso)
to bewilder
volume_up
aturdir [aturdiendo|aturdido] {μεταβ.ρ.} (confundir, dejar perplejo)
Judging from the debate in a number of Member States, many people are clearly rather bewildered by the debate.
Si se sigue el debate en muchos de los países miembros, queda claro que estos acontecimientos aturden a muchos ciudadanos.

Αλλα λόγια