ισπανική μετάφραση του όρου «beat-up»

EN

«beat-up» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
beat-up {επιθ.}
volume_up
to beat … up {ρ.}

EN beat-up
volume_up
{επίθετο}

1. "clothes"

beat-up
volume_up
andrajoso {επιθ.}

2. Αγγλικά Αμερικής, καθημερινός λόγος

beat-up (επίσης: rickety, decrepit, dilapidated, ramshackle)
volume_up
destartalado {επιθ.}
beat-up (επίσης: dilapidated, clapped-out)
volume_up
decrépito {επιθ.} [χιουμορ.] (autobús, coche)
beat-up (επίσης: clapped-out)
volume_up
desvencijado {επιθ.} (coche)

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «beat-up»:

beat-up

Παραδείγματα χρήσης του όρου «beat-up» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishOn 30 July 2008 these incumbents beat up my colleague Dimitar Stoyanov.
El 30 de julio de 2008, estos individuos propinaron una paliza a mi compañero Dimitar Stoyanov.
EnglishThey beat him up and interrogated him and kicked him to the ground.
EnglishMr President, I welcome this report but I feel it is a little up-beat.
Señor Presidente, acojo con beneplácito este informe, pero tengo la sensación de que es un poco optimista.
EnglishQuite recently, militiamen in Moscow beat up an ex-astronaut, purely because he had a Chechen-sounding surname.
Hace poco, unos milicianos agredieron brutalmente a un ex astronauta en Moscú porque su apellido parecía checheno.
EnglishThirdly, on 4 September, right-wing extremists beat up a person whose parents are of Tunisian origin.
Un tercer caso: el 4 de septiembre, un grupo de radicales de derechas agredieron a un hombre hijo de padres de origen tunecino.
Englishthey stole his wallet and beat up on him
Englishthey stole his wallet and beat him up
EnglishOne case I heard of recently was that the police and the army together beat up a young man.
En un caso que oí recientemente, la policía y el ejercito juntos dieron una paliza a un joven que estaba buscando a su madre.
EnglishOn 21 May, the police and paramilitary forces beat up and arrested participants in a peaceful opposition rally in Baku.
El 21 de mayo, la policía y las fuerzas paramilitares apalearon y arrestaron a los asistentes a una reunión pacífica de la oposición en Bakú.
EnglishOn 21 May, the police and paramilitary forces beat up and arrested participants in a peaceful opposition rally in Baku.
El 21 de mayo, la policía y las fuerzas paramilitares apalearon y arrestaron a los asistentes a una reunión pacífica de la oposición en Bakú.
EnglishBecause it is not so long ago that in Belgium too, police were incited to beat up peaceful demonstrators on orders from the mayor of Brussels.
Porque no hace mucho que también en Bélgica la policía molió a palos a unos manifestantes pacíficos, cumpliendo órdenes del alcalde de Bruselas.
EnglishWhen the demonstration was over, the group was attacked by about a dozen thugs who beat them up and snatched banners with the logo of the Socialist Group in the European Parliament.
Cuando finalizó la manifestación, les atacó un grupo de unos doce salvajes, que les dieron una paliza y les arrancaron las pancartas con el logotipo del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo.

Αλλα λόγια