ισπανική μετάφραση του όρου «bazaar»

EN

«bazaar» Ισπανικά μετάφραση

EN

bazaar {ουσιαστικό}

volume_up
1. γενικός
bazaar (επίσης: fair, market, outdoor sale)
Is the presidency aware what signals the transformation of the Council of Ministers into a bazaar sends to the public?
¿Es consciente el Consejo de lo que representa para el público el que el Consejo se convierta en un bazar?
We should not permit things of this kind to become negotiable and Europe to be turned into a bazaar.
No deberíamos permitir que cosas de este tipo se vuelvan negociables y que Europa se convierta en un bazar.
bazaar (επίσης: street market)
volume_up
mercado persa {αρσ.} [Ν.Κων.]
2. "charity sale"
bazaar (επίσης: bring-and-buy sale)

Παραδείγματα χρήσης του όρου «bazaar» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishThe European Union has no answer to Turkey's bazaar-style haggling tactics.
La Unión Europea no tiene respuesta a las tácticas de negociación con regateo que utiliza Turquía.
EnglishThe heads of state and government are making Europe into a bazaar of national interests.
Los Jefes de Estado y de Gobierno convierten a Europa en un mercadillo de intereses nacionales.
EnglishCouncil summits are increasingly turning into a bazaar of conflicting nationalist interests.
Las cumbres se convierten cada vez más en un mercadillo de luchas de intereses nacionalistas.
EnglishNo, what they have done is to turn Europe into a bazaar at which nationalistic, national interests are bartered.
No, han hecho de Europa un mercadillo nacionalista o nacional de intereses.
EnglishUnfortunately, the Commissioner's medicine seems as if, dare I say so, it had been bought in a bazaar.
Lamentablemente, da la impresión que el medicamento que propone la Comisaria se ha comprado en un bazar.
EnglishWe should not permit things of this kind to become negotiable and Europe to be turned into a bazaar.
No deberíamos permitir que cosas de este tipo se vuelvan negociables y que Europa se convierta en un bazar.
EnglishIs the presidency aware what signals the transformation of the Council of Ministers into a bazaar sends to the public?
¿Es consciente el Consejo de lo que representa para el público el que el Consejo se convierta en un bazar?
EnglishMr President, Commissioners, ladies and gentlemen, we are neither in a North African bazaar nor in a European marketplace.
Señor Presidente, señores Comisarios, Señorías, no estamos exactamente en un bazar del Magreb ni en un mercado europeo.
EnglishIn recent years the Council has assumed more and more power and turned the Union more and more into a bazaar of national interests.
En los últimos años, el Consejo ha acumulado cada vez más poder haciendo de la Unión cada vez más y más un mercadillo de intereses nacionalistas.
EnglishWe must give them the certainty that the accession of Turkey will come from honourable European negotiations and not from an eastern bazaar.
Debemos darles la seguridad de que la adhesión de Turquía se conseguirá con unas negociaciones europeas honestas y no en un bazar oriental.
English.: 42 Retaining sense of rootedness in changing urbanscape: suggestion for participatory tools in managing Boro Bazaar, the historic marketplace of Khulna.
Ref.: 42 Sense of rootedness in changing urban matrix: Rethinking a Historic street (Lower- Jessore road) of Khulna, Bangladesh.
EnglishLeadership was what you promised, but what you showed was national egoism, with Europe as a bazaar of national interests, a Europe run by governments.
Usted prometió liderazgo, pero ha demostrado egoísmo nacional, con Europa como un bazar de intereses nacionales, una Europa dirigida por los Gobiernos.
EnglishIf, though, we conduct negotiations as if in a bazaar - 'you give me one thing, and I give you another', we should not be surprised when they fail.
Si, por el contrario, entablamos negociaciones como si estuviéramos en un bazar, «te doy algo a cambio de otra cosa», no deberá sorprendernos cuando fracasan.
EnglishIf, though, we conduct negotiations as if in a bazaar - 'you give me one thing, and I give you another ', we should not be surprised when they fail.
Si, por el contrario, entablamos negociaciones como si estuviéramos en un bazar,« te doy algo a cambio de otra cosa», no deberá sorprendernos cuando fracasan.
EnglishMr President, the bombings at the Gateway of India and the Zaveri Bazaar in Mumbai on 25 August 2003 killed and injured scores of innocent civilians.
Señor Presidente, las bombas en la Puerta de la India y en el Bazar Zaveri en Mumbai del pasado 25 de agosto de 2003 mataron e hirieron a muchos civiles inocentes.
EnglishAFZALAN, Nader (Iran, Islamic Republic of) Master  Making use of urban renaissance agenda in sustainable regeneration of Bushehr traditional Bazaar University of Tehran.
VALOR VALOR, Margarita (España)    Enviar correo-e Doctorado  Diseño de herramientas gráficas para la catalogación de revestimientos cerámicos.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «bazaar»:

bazaar
English
Αλλα λόγια