ισπανική μετάφραση του όρου «baulk»

EN

«baulk» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
baulk {ουσ.}
ES
EN

baulk {ουσιαστικό}

volume_up
baulk (επίσης: beam, gantry, girder, joist, rafter, timber)

Παραδείγματα χρήσης του όρου «baulk» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishThe Commission seems to baulk at giving the Turkish Government that encouragement.
EnglishHowever, when the EU calls for key data from the Member States, it should not baulk at sensitive issues.
No obstante, cuando la UE pide datos clave a los Estados miembros, no debería mostrarse reacia a cuestiones conflictivas.
EnglishWe are already observing our Member States starting to baulk at the 20/20/20 goals and trying to move heaven and earth to avoid having to achieve them.
Ya estamos viendo cómo nuestros Estados miembros empiezan a eludir los objetivos del 20/20/20 y que están intentando remover cielo y tierra para evitar tener que lograrlos.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «baulk»:

baulk