ισπανική μετάφραση του όρου «batch files»

EN

«batch files» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «batch files».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «batch files» στα ισπανικά

batch ουσιαστικό
files ουσιαστικό
Spanish
to file ρήμα
file ουσιαστικό

Παραδείγματα χρήσης του όρου «batch files» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishIt can also make changes to scripts, batch files, and other types of executable files on your computer.
También puede hacer cambios en scripts, archivos por lotes y otros tipos de archivos ejecutables del equipo.
EnglishIt also can make changes to scripts, batch files, and other types of executable files on your computer.
También puede hacer cambios en scripts, archivos por lotes y otros tipos de archivos ejecutables del equipo.
EnglishIt can also make changes to scripts, batch files, and other types of executable files created under any user account on your computer.
También puede hacer cambios en scripts, archivos por lotes y otros tipos de archivos ejecutables creados en cualquier cuenta de usuario del equipo.
EnglishIt can also make changes to scripts, batch files, and other types of executable files created under any user account on your computer.
También puede hacer cambios en scripts, archivos por lotes y otros tipos de archivos ejecutables creados con cualquier cuenta de usuario del equipo.

Αλλα λόγια

English
  • batch files

Περισσότερες μεταφράσεις στο Αγγλο-ελληνικό λεξικό της bab.la.