ισπανική μετάφραση του όρου «atrophy»

EN

«atrophy» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
atrophy {ουσ.}
ES
volume_up
to atrophy {μεταβ.ρ.}

EN atrophy
volume_up
{ουσιαστικό}

atrophy (επίσης: wasting away)
volume_up
atrofia {θηλ.}
ES was shown to have a clinically beneficial effect on grip strength and fatigue resistance for RA patients with muscle atrophy of the hand.
La EE ha demostrado tener un efecto clínicamente beneficioso sobre la fuerza de agarre y la resistencia a la fatiga en pacientes con AR con atrofia muscular de la mano.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «atrophy»:

atrophy

Παραδείγματα χρήσης του όρου «atrophy» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishWithout them, Europe ’ s soul would atrophy even more than it is apparently slowly doing now.
Entre otras cosas, constituye un reconocimiento a la labor de dichas entidades.
EnglishWithout them, Europe’s soul would atrophy even more than it is apparently slowly doing now.
Sin ellas, la esencia de Europa se atrofiaría aún más de lo que aparentemente sucede ahora de forma paulatina.
EnglishThat would be a historical failure without parallel and the soul of Europe, the idea of integration, would atrophy.
Sería un error histórico sin precedentes que heriría el alma de Europa, es decir, el concepto de la integración.