ισπανική μετάφραση του όρου «ascetic»

EN

«ascetic» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
ascetic {ουσ.}
ES
volume_up
ascetic {επιθ.}

EN ascetic
volume_up
{ουσιαστικό}

ascetic
volume_up
asceta {αρσ.}
They were ascetics, like medieval saints who tried to forget that they had stomachs.
Eran ascetas, como los santos medievales que intentaban olvidar que tenían estómagos.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «ascetic»:

ascetic