ισπανική μετάφραση του όρου «approach path»

EN

«approach path» Ισπανικά μετάφραση

approach path
Έχουμε ενημερωθεί πως λείπει η μετάφραση του όρου «approach path».

Παραδείγματα χρήσης του όρου «approach path» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishCattenom is on the approach path to Luxembourg airport and it is precisely the consequences of a plane crashing on Cattenom which are not being investigated.
Cattenom se encuentra en la trayectoria de aproximación al aeropuerto de Luxemburgo, y no se están investigando, precisamente, las consecuencias de un accidente de aviación en Cattenom.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «approach path» στα ισπανικά

path ουσιαστικό
approach ουσιαστικό