ισπανική μετάφραση του όρου «ABC»

EN

«ABC» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
ABC {ουσ.}

EN ABC
volume_up
{ουσιαστικό}

1. "alphabet"

ABC (επίσης: alphabet, ABC)
volume_up
abecé {αρσ.}

2. "rudiments"

ABC (επίσης: alphabet, ABC)
volume_up
abecé {αρσ.}

3. "alphabetical guide"

4. "American Broadcasting Company"

ABC
volume_up
la ABC {ουσ.}

5. καθημερινός λόγος

ABC (επίσης: abecedary, alphabet)
volume_up
abecedario {αρσ.}
Lamentablemente la sociedad moderna aún no se ha aprendido aquel abecedario.
Ésa es la "a" de este abecedario, señor Presidente.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «ABC»:

ABC

Παραδείγματα χρήσης του όρου «ABC» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishIn order to combat AIDS effectively, we need more than simply ABC.
A fin de combatir el sida de modo efectivo, necesitamos algo más que el ABC.
Englishthe company made a play for ownership of ABC Industries
Englishchoose ABC hotels when only the best will do
EnglishFor those women, the ABC prevention method – Abstinence, Being faithful and Condoms – is anything but sufficient.
Por ello espero que la Comisión las incluya en su plataforma de partes interesadas para la elaboración de este plan global.
EnglishOpinion piece on importance of midwifery care on Australia's ABC News quotes 2008 Cochrane review.
A todas las mujeres se les debe ofrecer modelos de atención por comadronas y a las mujeres se les debe animar para solicitar esta opción.
EnglishWe are talking about Roxana Saberi, an American-Iranian journalist who worked for ABC Radio, the BBC and South African television.
Estamos hablando sobre Roxana Saberi, una periodista estadounidense-iraní que trabajó para ABC Radio, la BBC y la televisión sudafricana.
EnglishFor those women, the ABC prevention method – Abstinence, Being faithful and Condoms– is anything but sufficient.
Para esas mujeres, el consabido método preventivo de la abstinencia, la fidelidad y el uso de preservativos –llamado ABC por sus siglas en inglés– no es suficiente.
EnglishABC News On Campus is committed to preparing students with the skills they need to walk into any newsroom in this country and excel among colleagues.
“ABC News On Campus is committed to preparing students with the skills they need to walk into any newsroom in this country and excel among colleagues.
EnglishHe has also been a featured guest on Fox Business, CNBC, ABC News, and Bloomberg TV, where he discusses technology, economics, strategic planning and globalization.
También ha participado como invitado en Fox Business, CNBC, ABC News y Bloomberg TV, donde habla sobre tecnología, economía, planificación estratégica y globalización.
English“Working in college as part of ABC’s student program and with industry standard solutions like Media Composer gave me the edge I needed to score a network job in a tough economy.
“Working in college as part of ABC’s student program and with industry standard solutions like Media Composer gave me the edge I needed to score a network job in a tough economy.
English“With each successive sequence I cut, and each package I produced as part of ABC News On Campus, I was able to further hone my skills and streamline my understanding of broadcast workflows.
“With each successive sequence I cut, and each package I produced as part of ABC News On Campus, I was able to further hone my skills and streamline my understanding of broadcast workflows.

Αλλα λόγια