ινδονησιακή μετάφραση του όρου «title»

EN

«title» Ινδονησιακά μετάφραση

volume_up
title {ουσ.}

EN title
volume_up
{ουσιαστικό}

title (επίσης: entry, rubric)
volume_up
judul {ουσ.}
Pada akhir presentasi, saya menunjukkan daftar mengenai judul itu.
And the title of my talk was therefore "Indian innovation from Gandhi to Gandhian engineering."
Judul presentasi saya waktu itu karenanya adalah "Inovasi India dari Gandhi ke rekayasa Gandhi."
And for the last video, I think this is simply the best title.
Dan untuk video terakhir, saya pikir ini adalah judul yang terbaik.
title (επίσης: appellation, degree, designation, epithet)
volume_up
gelar {ουσ.}
Because sometimes people from outside the U.K. imagine that snobbery is a distinctively U.K. phenomenon fixated on country houses and titles.
Terkadang, buat mereka yang datang dari luar U.K. masalah sok ini dianggap fenomena khas Inggris, seperti halnya gelar dan rumah khas gaya Inggris.
title (επίσης: appellation, citation, designation, mention)
volume_up
sebutan {ουσ.}
title
volume_up
titel {ουσ.}
So what I'm asking for is the creation of a new job title -- I'll come to this a little later -- and perhaps the addition of a new word into the English language.
Sehingga apa yang saya inginkan adalah penciptaan suatu titel pekerjaan baru -- Saya akan sampai sini nantinya -- dan mungkin penambahan sebuah kosakata baru ke dalam bahasa Inggris.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «title»:

title

Παραδείγματα χρήσης του όρου «title» στα ινδονησιακά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishThe title is "The Power of Movement in Plants."
EnglishNow that title, that phrase, comes from a critic, an early critic, and this is a passage that I just love, and would like to read for you.
Kini judulnya, frasa itu, berasal dari kritik, kritik awal, dan ini adalah bagian yang saya sukai, dan saya akan membacakannya untuk Anda.
EnglishI showed some of it at earlier TEDs before, under the title "Things I've Learned in My Life So Far."
Saya telah memperlihatkannya di presentasi TED sebelumnya, dalam presentasi berjudul "Hal-hal yang Telah Saya Perlajari Sejauh Ini." Kini saya akan memperlihatkan dua contoh.

Αλλα λόγια