ινδονησιακή μετάφραση του όρου «purge»

EN

«purge» Ινδονησιακά μετάφραση

volume_up
purge {ουσ.}

EN purge
volume_up
{ουσιαστικό}

purge (επίσης: clearance, elimination, purification, catharsis)
In the purge step valve CV-2 opens to allow oxygen molecules to flow back into the adsorber vessel to help remove any last traces of nitrogen in the system.
Pada tahap pembersihan valve CV-2 terbuka untuk memungkinkan molekul oksigen masuk kembali melalui bejana penyerapan untuk membantu mengeluarkan sisa-sisa nitrogen di dalam sistem.
purge

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «purge»:

purge

Παραδείγματα χρήσης του όρου «purge» στα ινδονησιακά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishInstead of trying to purge these comments, they instead went and reached out to the bloggers.
Bukannya menghapus komentar-komentar itu, mereka mencoba berkomunikasi dengan narablog.
EnglishTin bath inerting is achieved using blends of Nitrogen and Hydrogen to purge and capture any Oxygen above the bath.
Tin bath inerting dicapai dengan menggunakan campuran nitrogen dan hidrogen untuk membersihkan dan menghilangkan oksigen di atas cairan.

Αλλα λόγια