ινδονησιακή μετάφραση του όρου «to glorify»

EN

«to glorify» Ινδονησιακά μετάφραση

volume_up
to glorify {μεταβ.ρ.}

EN to glorify
volume_up
[glorified|glorified] {μεταβατικό ρήμα}

to glorify (επίσης: to admire, to adore, to eulogize, to extol)
volume_up
memuja {μεταβ.ρ.}
So what I did was I quickly put together a collage of all the teachers I had drawn, glorified my school principal, put him right on top, and gifted it to him.
Jadi yang saya lakukan adalah mengumpulkan kolase dari semua guru yang telah saya gambar, memuja kepala sekolah saya, menempatkan dia di paling atas, dan menghadiahkan gambar itu kepadanya.
to glorify (επίσης: to admire, to eulogize, to extol, to flatter)
volume_up
memuji {μεταβ.ρ.}
to glorify (επίσης: to dignify, to ennoble, to exalt, to eulogize)
volume_up
memuliakan {μεταβ.ρ.}
They're ready to go out and fight because they've been told that this is effectively their only way to glorify Islam.
Mereka siap untuk pergi dan bertarung karena mereka telah diberitahu bahwa inilah satu-satunya cara mereka untuk memuliakan Islam.
to glorify
volume_up
menjunjungtinggikan {μεταβ.ρ.}
to glorify
volume_up
memuja-muja {μεταβ.ρ.}
to glorify (επίσης: to exalt, to glamorize)
volume_up
mengagungkan {μεταβ.ρ.}
to glorify (επίσης: to exalt, to flatter, to praise)
volume_up
memuji-muji {μεταβ.ρ.}

Αλλα λόγια

English

Στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό θα βρείτε ακόμα περισσότερες μεταφράσεις.