εσπεράντο μετάφραση του όρου «to compose»

EN

«to compose» Εσπεράντο μετάφραση

EN to compose
volume_up
[composed|composed] {ρήμα}

to compose (επίσης: to allay, to appease, to calm, to pacify)
trankviligi {ρ.}
to compose (επίσης: to create, to write)
verki {ρ.}
to compose (επίσης: to create, to make, to produce)
krei {ρ.}
findecidi {ρ.}
to compose (επίσης: to combine, to conjoin)
komponi {ρ.}
to compose (επίσης: to put into words)
vortumi {ρ.}