ελληνική μετάφραση του όρου «to join»

EN

«to join» Ελληνικά μετάφραση

volume_up
join us! [παράδειγμα]
EN

to join [joined|joined] {ρήμα}

volume_up
to join (επίσης: to unite, to adjoin, to unify)

Παραδείγματα χρήσης του όρου «to join» στα ελληνικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishHere are a few questions to consider when evaluating whether to join an MCN:
Δείτε μερικές ερωτήσεις που πρέπει να σκεφτείτε προτού πάρετε μέρος σε ένα MCN:
EnglishIf you don't see the Join now button, there might not be a homegroup available.
Αν δεν βλέπετε το κουμπί Συμμετοχή τώρα, ίσως να μην υπάρχει οικιακή ομάδα.
English'Tis the season to be jolly, join the chorus, and don your most festive apparel.
Τα Χριστούγεννα είναι εδώ! Γιορτάστε τα, τραγουδήστε τα κάλαντα και ντυθείτε γιορτινά!
EnglishYou can mention people in your comments to invite them to join the discussion.
Μπορείτε να αναφέρετε άτομα στα σχόλιά σας, για να τα καλέσετε να μπουν στη συζήτηση.
EnglishThere could be several reasons why you might not be able to join a homegroup.
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους δεν μπορείτε να συμμετέχετε σε μια οικιακή ομάδα.
EnglishGroups: Group members might not be able to join the group conversation
Ομάδες: Τα μέλη ομάδας ενδέχεται να μην μπορούν να συμμετάσχουν στη συνομιλία ομάδας
EnglishBy default, remote control isn't allowed when you join a new network.
Από προεπιλογή, ο απομακρυσμένος έλεγχος δεν επιτρέπεται όταν συνδέεστε σε ένα νέο δίκτυο.
EnglishAfter someone on your network creates a homegroup, the next step is to join it.
Αφού κάποιος στο δίκτυο δημιουργήσει μια οικιακή ομάδα, το επόμενο βήμα είναι να συμμετάσχει σε αυτή.
EnglishClick Create now or Join now, and then follow the instructions.
Επιλέξτε Δημιουργία τώρα ή Συμμετοχή τώρα και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες.
EnglishIf a homegroup already exists on your home network, you can join it.
Αν στο οικιακό σας δίκτυο υπάρχει ήδη μια οικιακή ομάδα, μπορείτε να συμμετάσχετε σε αυτή.
EnglishLearn more about his work and learn how you can join in at insideoutproject.net.
Μάθετε περισσότερα για τη δουλειά του και για το πως μπορείτε να πάρετε μέρος στο insideoutproject.net.
EnglishAllows you to join a domain so that you can connect to your corporate or school network.
Σας δίνουν τη δυνατότητα να συνδεθείτε σε έναν τομέα και μετά στο εταιρικό ή σχολικό σας δίκτυο.
EnglishIf a homegroup already exists, all you need to do is join it.
Αν μια οικιακή ομάδα υπάρχει ήδη, θα σας ζητηθεί να συμμετάσχετε σε αυτήν.
EnglishIf a homegroup already exists, you will be asked to join it.
Αν μια οικιακή ομάδα υπάρχει ήδη, θα σας ζητηθεί να συμμετάσχετε σε αυτή.
EnglishPCs running Windows RT or Windows 8 can't join a domain.
Οι υπολογιστές με Windows RT ή Windows 8 δεν μπορούν να συμμετέχουν σε τομέα.
EnglishSo, notice that, as more people join in, it's less risky.
Παρατηρείστε ότι καθώς συμμετέχουν περισσότεροι άνθρωποι, γίνεται λιγότερο παράτολμο.
EnglishThe printer will be listed in Devices and Printers as soon as you join the homegroup.
Ο εκτυπωτής θα εμφανίζεται στο παράθυρο "Συσκευές και εκτυπωτές" μόλις γίνετε μέλος της οικιακής ομάδας.
EnglishYou can only join a domain if your PC is running Windows 8 Pro or Windows 8 Enterprise.
Μπορείτε να συμμετάσχετε σε τομέα μόνο αν ο υπολογιστής σας έχει Windows 8 Pro ή Windows 8 Enterprise.
EnglishYou invite channels to join your content owner account.
Μπορείτε να προσκαλέσετε κανάλια να συμμετάσχουν στο λογαριασμό κατόχου περιεχομένου.
EnglishAfter you've connected to the network, you can join a homegroup if one exists on your network.
Αφού συνδεθείτε στο δίκτυο, μπορείτε να συμμετέχετε σε μια οικιακή ομάδα, αν υπάρχει στο δίκτυο.