γερμανική μετάφραση του όρου «producing fresh»

EN

«producing fresh» Γερμανικά μετάφραση

producing fresh
Έχουμε ενημερωθεί πως λείπει η μετάφραση του όρου «producing fresh».