γερμανική μετάφραση του όρου «pork absorbs»

EN

«pork absorbs» Γερμανικά μετάφραση

pork absorbs
Έχουμε ενημερωθεί πως λείπει η μετάφραση του όρου «pork absorbs».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «pork absorbs» στα γερμανικά

pork ουσιαστικό
pork επίθετο
pork
German
absorbs
to absorb ρήμα