γερμανική μετάφραση του όρου «phytoplankton»

EN

«phytoplankton» Γερμανικά μετάφραση

DE

«Phytoplankton» Αγγλικά μετάφραση

EN phytoplankton
volume_up

1. γενικός

phytoplankton

2. βιολογία

phytoplankton
The plant biomass, the phytoplankton, the zooplankton, it's what feeds the fish.
Die pflanzliche Biomasse, den Phytoplankton, den Zooplankton, das ist es, was die Fische füttert.
Nun erwähnt er die Mineralbedürfnisse von Phytoplankton.
"I know, dude, the algae, the phytoplankton, the relationships: It's amazing.
"Ich weiß, Junge, die Algen, der Phytoplankton, die Beziehungen, das ist unglaublich.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «phytoplankton» στα γερμανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishThese are diatoms, single-celled phytoplankton with skeletons of silicon ... circuit boards of the future.
Das hier sind Diatome, winzige einzellige Algen mit einem Skelett aus Silizium. Sie sind die Platinen der Zukunft.
EnglishThe shrimp eat the phytoplankton.
EnglishAnd I know that oil comes from the ocean and phytoplankton, but he did the calculations for our Earth and what it had to do to produce that amount of energy.
Er aber stellte die Berechnung für unsere Erde an und wollte wissen, was sie tun müsste, um diese Energiemenge zu produzieren.

Αλλα λόγια