γερμανική μετάφραση του όρου «moot»

EN

«moot» Γερμανικά μετάφραση

volume_up
moot {επιθ.}
volume_up
to moot {μεταβ.ρ.}

EN moot
volume_up
{επίθετο}

moot
volume_up
offen {επιθ.} (Frage)
Whether a ban on sponsorship would actually have an educational impact is a moot question.
Ob ein Sponsoringverbot wirklich einen pädagogischen Erfolg hätte, steht offen.
moot (επίσης: disputed)
volume_up
umstritten {επιθ.}
Auch striktere Lärmstandards für Flughäfen sind umstritten.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «moot»:

moot

Παραδείγματα χρήσης του όρου «moot» στα γερμανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishThese are moot issues that still need to be addressed at the international level.
Offene Fragen, die auch im internationalen Kontext noch nicht wirklich geklärt worden sind.
EnglishI can think of just one moot point which I should like to ask the Commission to explain.
Ich habe noch eine einfache Verständnisfrage, die ich an die Kommission richten möchte.
EnglishThe position of Jerusalem is a moot point in the negotiations.
Die Stellung von Jerusalem ist ein schwieriger Punkt in den Verhandlungen.
EnglishMoot point "Acquis communautaire"
EnglishIndeed, It is indeed possible, Mr Poettering, to moot the idea of an international military force in this context.
In der Tat, Herr Poettering, in diesem Zusammenhang kann über die Idee einer internationalen militärischen Friedenstruppe tatsächlich diskutiert werden.
EnglishIt is too premature at this stage to moot the idea of an agreement, but the activities are very constructive and all provisions have already been discussed in detail.
Es ist noch verfrüht, schon von einem Einvernehmen zu sprechen, die Arbeiten sind jedoch sehr konstruktiv, und sämtliche Bestimmungen wurden bereits eingehend erörtert.