γερμανική μετάφραση του όρου «interação»

EN

«interação» Γερμανικά μετάφραση

interação
Έχουμε ενημερωθεί πως λείπει η μετάφραση του όρου «interação».