γερμανική μετάφραση του όρου «guitar tuner»

EN

«guitar tuner» Γερμανικά μετάφραση

guitar tuner
Έχουμε ενημερωθεί πως λείπει η μετάφραση του όρου «guitar tuner».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «guitar tuner» στα γερμανικά

guitar ουσιαστικό
guitar
tuner ουσιαστικό
tuner
to tune ρήμα

Αλλα λόγια