γερμανική μετάφραση του όρου «fussy»

EN

«fussy» Γερμανικά μετάφραση

volume_up
fussy {επιθ.}

EN fussy
volume_up
{επίθετο}

1. γενικός

fussy (επίσης: agitated)
volume_up
betulich {επιθ.}
fussy (επίσης: finicky, pernickety)
volume_up
etepetete {επιθ.} [καθ.λόγος]
fussy (επίσης: pernickety)
volume_up
pusselig {επιθ.} [Β.Γερμ.] [καθ.λόγος] (übergenau)

2. "needing much care"

fussy
volume_up
fisselig {επιθ.} [διαλ.]

3. "bustling"

fussy
volume_up
rührig {επιθ.}

4. "fastidious"

fussy (επίσης: inherent, specific)
volume_up
eigen {επιθ.}
So perhaps it is time for European governments to respect human rights at home instead of being so fussy about what happens elsewhere.
Es wäre also an der Zeit, daß die europäischen Regierungen die Menschenrechte in ihren eigenen Ländern respektieren, ehe sie anderen so strenge Vorschriften machen.

5. υποτιμητικό

fussy (επίσης: touchy-feely)

6. "about food", υποτιμητικό

fussy
volume_up
heikel {επιθ.} [Αυστ.]
fussy (επίσης: particular, carping)
volume_up
mäkelig {επιθ.} [υποτιμ.]

7. "about clothes, neatness", υποτιμητικό

fussy (επίσης: anal)
volume_up
kleinlich {επιθ.} [καθ.λόγος]
The European Union is becoming fussier and fussier about the help given to certain areas of activity.
Die Europäische Union wird bei Hilfen für bestimmte Aktionsbereiche immer kleinlicher.
fussy (επίσης: petty, squeamish, squeamishly)

8. "curtains, clothing", υποτιμητικό

fussy
volume_up
überladen [υποτιμ.]

9. "about clothes, neatness", καθημερινός λόγος

fussy (επίσης: picky, persnickety, pernickety, anal)
volume_up
pingelig {επιθ.} [καθ.λόγος]

10. "full of unnecessary decoration"

fussy (επίσης: kittenish)
volume_up
verspielt {επιθ.}

11. "easily flustered"

fussy (επίσης: hair-trigger, querulous, twitchy, irascible)
volume_up
reizbar {επιθ.}

12. "about people", υποτιμητικό

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «fussy»:

fussy

Παραδείγματα χρήσης του όρου «fussy» στα γερμανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishThey should not be over-fussy, but they must protect us.
Sie sollen nicht pedantisch genau sein, uns aber ausreichenden Schutz gewähren.
EnglishThe tourists, i. e. the consumers of tourist products, book their holidays increasingly late and are becoming increasingly fussy.
Die Gäste, also die Konsumenten touristischer Produkte, buchen immer kurzfristiger und werden immer anspruchsvoller.
EnglishI can't do with fussy eaters.
EnglishSo perhaps it is time for European governments to respect human rights at home instead of being so fussy about what happens elsewhere.
Es wäre also an der Zeit, daß die europäischen Regierungen die Menschenrechte in ihren eigenen Ländern respektieren, ehe sie anderen so strenge Vorschriften machen.
EnglishSome companies, who are not too fussy about safety, can still, these days, change over to other airports where less stringent monitoring is in force.
Einige Gesellschaften, die es mit der Sicherheit nicht so genau nehmen, haben heutzutage noch die Möglichkeit des Ausweichens auf andere Flughäfen, auf denen weniger strenge Kontrollen gelten.