γερμανική μετάφραση του όρου «chess federation»

EN

«chess federation» Γερμανικά μετάφραση

chess federation
Έχουμε ενημερωθεί πως λείπει η μετάφραση του όρου «chess federation».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «chess federation» στα γερμανικά

chess ουσιαστικό
chess
federation ουσιαστικό
federation