γερμανική μετάφραση του όρου «calories daily»

EN

«calories daily» Γερμανικά μετάφραση

calories daily
Έχουμε ενημερωθεί πως λείπει η μετάφραση του όρου «calories daily».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «calories daily» στα γερμανικά

calories
German
calorie
German
daily ουσιαστικό
daily επίρρημα
daily