γερμανική μετάφραση του όρου «bite»

EN

«bite» Γερμανικά μετάφραση

volume_up
bite {ουσ.}
volume_up
to bite {μεταβ.ρ.}
volume_up
to bite {αμεταβ.ρ.}
DE

«Bit» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
Bit {ουδ.}
EN

EN bite
volume_up
{ουσιαστικό}

1. γενικός

bite
volume_up
Beißen {ουδ.}
We shall see, and then remorse will not be of any avail as they bite their fingers.
Wir werden sehen, und dann wird die Reue nichts nützen, wenn sie sich die Fingerspitzen beißen.
Sie sehen, dass er nicht versucht, sie zu beißen.
Then its enemies will take little bites of it... and yet it remains still.
Dann beißen ihre Feinde kleine Stückchen von ihr ab... und dennoch bleibt sie ruhig liegen.
bite (επίσης: flying tackle)
volume_up
Fassen {ουδ.}
We don't have much time, and I'm going to go over just a little bit of this and cut out, because there's a lot of other things that are going to be said.
Wir haben nicht viel Zeit, und daher werde mich kurz fassen, weil noch viele andere Dinge gesagt werden müssen.
Der Verkehrsausschuß hat diese Bestimmung noch ein wenig schärfer gefaßt.
Because I think you'll agree, they all summarize some aspect of TED, but to me they felt a bit bland, or they just had a certain aspect of TED in them.
Ich denke Sie stimmen mir zu, sie fassen alle gewisse Aspekte von TED zusammen, aber sie fühlten sich etwas fad an, oder sie beinhalteten nur einen gewissen Aspekt von TED.
bite
volume_up
Bisswunde {θηλ.}
bite
volume_up
Bißwunde {θηλ.} [αρχ.ορθ.]

2. "taking of bait"

bite (επίσης: nibble)
volume_up
Anbeißen {ουδ.}

3. "incisiveness"

bite (επίσης: acidity, waspishness, acrimony, acidness)
volume_up
Bissigkeit {θηλ.}
bite (επίσης: acerbity, acuity, brilliance, edge)
volume_up
Schärfe {θηλ.}

4. ιατρική

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «bite»:

bite

Παραδείγματα χρήσης του όρου «bite» στα γερμανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishGaby, maybe when this shift's over, I'll call you, we'll grab a bite, OK?
Gaby, wenn meine Schicht vorbei ist, rufe ich dich an und wir essen was, OK?
EnglishI regret the Council’ s decision not to bite the bullet as far as abolishing C-sugar is concerned.
Können Sie zudem bestätigen, dass dies keine aufschiebende Wirkung haben wird?
EnglishBut the proposal with the most bite comes from Regulation 2332/ 92 on sparkling wines.
Der prickelndste Vorschlag ergibt sich jedoch aus der Verordnung 2332/92 über die Schaumweine.
EnglishAnd she said, "But this is CNN, so you only get a sound bite."
Und sie sagte: "Aber das ist CNN, also bekommen Sie nur einen kurzen O-Ton".
EnglishAnd it was the kind of pain -- caustic pain -- that you get when you bite into ice cream.
Und es war diese Art von Schmerz, ein brennender Schmerz, den man hat, wenn man in ein Eis beißt.
EnglishAnd there might be quite a few people here who would be very glad to see the last king cobra bite the dust.
Und manche hier wären sicher froh, wenn die letzte Königskobra verschwunden wäre.
EnglishThe sanctions, as you yourself have said, lack any bite.
Die Sanktionen sind - wie Sie selbst gesagt haben - fürchterlich zahnlos.
EnglishMr President, the draft REACH regulation would lose its bite if it were watered down in any way, shape or form.
Ohne REACH würden das Krebsrisiko und die Zunahme von Umwelterkrankungen steigen.
EnglishWhat we do is we sit and teach our kids all the things they shouldn't do: Don't hit; don't bite; don't swear.
Was wir tun ist, wir unterrichten Kinder all jene Sachen, die sie nicht tun sollen.
EnglishI'm told they don't bite; in fact, they might not even leave that jar.
EnglishYou know the proverb: 'Do not bite off more than you can chew '.
EnglishIn such cases there must be tangible sanctions that really bite, linked to the process of clearing the accounts.
Es muß dann beim Verfahren des Rechnungsabschlusses auch spürbare Sanktionen geben, die weh tun.
EnglishHowever, we should take care, in our enthusiasm, not to bite off more than we can chew.
Nun sollten wir uns in unserer Begeisterung allerdings nicht dazu verleiten lassen, alles auf einmal in Angriff zu nehmen.
EnglishWe'd really better give you a longer sound bite."
EnglishThis resolution has surprised us by its lack of bite.
EnglishSanctions that would bite have never been strictly applied.
EnglishWhy don't we have a bite of lunch and discuss it?
EnglishYou should not bite off more than you can chew.
EnglishWhat Slovakia must now do is to bite the bullet.
EnglishThere will not be another bite at this cherry.