γαλλική μετάφραση του όρου «thy»

EN

«thy» Γαλλικά μετάφραση

volume_up
thy {αντων.}
FR

EN thy
volume_up
{αντωνυμία}

thy (επίσης: thine, your)
volume_up
ton {αντων.}
Instruct Thy son and he shall refresh Thee...... and shall give delight to Thy soul.
" Instruis ton fils, et il te réconfortera... et réjouira ton âme. "
Le quatrième dit ce qui suit: «Honore ton père et ta mère.»
Notre Père qui est au Ciel, que Ton nom soit sanctifié.
thy (επίσης: thine, your)
volume_up
ta {αντων.}
Le quatrième dit ce qui suit: «Honore ton père et ta mère.»
que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite
If thou lose hope, being weary in the days of distress...... thy strength shall be diminished.
" Si tu perds l'espoir dans un moment de détresse... ta force en sera diminuée
thy (επίσης: thine, your)
volume_up
tes {αντων.}
'For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned.'
"Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné."
   Mr President, ‘wider still and wider shall thy bounds be set’.
   - Monsieur le Président, «wider still and wider shall thy bounds be set» (plus loin, encore plus loin tes limites tu repousseras).

Παραδείγματα χρήσης του όρου «thy» στα γαλλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishFor me, that represents the true meaning of human brotherhood and “prosper thy neighbour”.
Pour moi, voilà le vrai sens de la fraternité humaine et de la prospérité mutuelle.
English• That we will avoid unilateral, beggar-thy-neighbour responses.
• Que nous éviterons les interventions unilatérales fondées sur l'égoïsme sacré;
EnglishBeggar-thy-neighbour trade policy responses benefit no one.
Les politiques commerciales de l'égoïsme sacré ne profitent à personne.
EnglishBe therefore in readiness stand and so order thy life, that when death comes it will not find thee unprepared.”
Soyez donc toujours prêt, et vivez de telle sorte que jamais la mort ne vous trouve dépourvu ».
EnglishBurn not thy fingers to snuff another man's candle
EnglishMoreover, individual consumers were extremely weak where thy suffered injury and attempted to secure redress.
La justice était lente et les poursuites onéreuses et compliquées, en particulier pour les personnes à faible revenu.
EnglishThe biggest operator is Turkish Airlines (THY) and its shares will be sold in the near future.
La compagnie Turkish Airlines reste le plus grand opérateur, mais des parts de son capital seront mises en vente dans un futur proche.
EnglishBeggar-thy-neighbour policies are implemented to benefit one country even though they harm others.
13 Ces politiques (« beggar-thy-neighbour policies » selon l'expression anglaise) sont celles qui profitent à un pays tout en nuisant aux autres.
EnglishNow we are moving from the concept of “beggar thy neighbour” to one of “prosper thy neighbour”, which should become the hallmark of the global village.
On passe de « l'égoïsme sacré » à « l'altruisme sacré », qui devrait être la caractéristique du village planétaire.
EnglishThe line "in all thy sons command" had an appropriate use during the early part of the 20th century, as all our soldiers at the time were men.
Les paroles «In all thy sons command» étaient appropriées au cours de la première partie du XXe siècle puisque tous nos soldats étaient alors des hommes.
EnglishThe TEC - as it is called - should be able to discuss, for instance, how to avoid a beggar-thy-neighbour policy in national recovery plans.
Le CET - comme on l'appelle - devrait être en mesure de discuter, par exemple, de moyens d'éviter une politique de concurrence égoïste dans les plans nationaux de relance.
EnglishImplementation of the global partnership undoubtedly suffers from the “beggar-thy-neighbour” attitude that exists in international economic and trade relations.
Il ne fait aucun doute que la mise en œuvre du partenariat mondial souffre de l'attitude protectionniste qui caractérise les relations économiques et commerciales internationales.
EnglishThis will show their commitment against “beggar-thy-neighbour policies” in response to the crisis, especially when many of the neighbours are low-income developing countries.
Cela montrera qu'ils renoncent aux politiques du « chacun pour soi »13 face à la crise, surtout lorsque bon nombre de leurs voisins sont des pays en développement à faible revenu.
EnglishIn speaking these few words, I am guided by the following admonition: let thy speech be short, comprehending much in few words, for sometimes speech is nothing more than a device to say nothing.
En prononçant ces quelques mots, je suis guidé par l'avertissement suivant : que votre déclaration soit courte et concise, car parfois la parole n'est rien de plus qu'un moyen de ne rien dire.

Αλλα λόγια