γαλλική μετάφραση του όρου «speech»

EN

«speech» Γαλλικά μετάφραση

volume_up
speech {ουσ.}
FR

«speech» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
speech {αρσ.}
EN

EN speech
volume_up
{ουσιαστικό}

speech (επίσης: address, discourse, disquisition, oration)
volume_up
discours {αρσ.}
Recently, I reviewed her maiden speech and her final speech in this chamber.
Récemment, j'ai relu son premier discours et son dernier discours au Sénat.
Her speech was the intellectual foundation document of the European Parliament.
Son discours fut le document de référence intellectuelle du Parlement européen.
A senior representative of UNESCO will be invited to deliver a keynote speech.
Un haut représentant de l'UNESCO sera invité à prononcer un discours d'orientation.
Any member may make a speech in a language other than the languages of the Commission.
Chaque membre peut intervenir dans une langue autre que les langues de la Commission.
Any representative may make a speech in a language other than the languages of the Assembly.
Tout représentant peut prendre la parole dans une langue autre que les langues de l'Assemblée.
Any representative may make a speech in a language other than a language of the Meeting of States Parties.
Tout représentant peut prendre la parole dans une langue autre qu'une langue de la Réunion.
speech (επίσης: language, linguistic communication, parlance)
volume_up
langage {αρσ.}
Mr President, it is to 'railway speak ' that we owe numerous figures of speech.
Monsieur le Président, nous devons au langage des chemins de fer plusieurs expressions.
Mr President, it is to 'railway speak' that we owe numerous figures of speech.
Monsieur le Président, nous devons au langage des chemins de fer plusieurs expressions.
The whole point of my speech was that we should get away from that type of language.
Ce que je voulais dire dans mon discours, c'est que nous devons éviter d'employer ce genre de langage.
speech
volume_up
philippique {αρσ.} [σπάνιο]

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «speech»:

speech

Συνώνυμα (γαλλικά) του όρου «speech»:

speech

Παραδείγματα χρήσης του όρου «speech» στα γαλλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishYet I wish to make three comments following your speech, Commissioner Georgieva.
Votre intervention, Madame la Commissaire, m'inspire toutefois trois commentaires.
EnglishThe meeting will start with a speech by the President of the European Parliament.
La réunion s'ouvrira par une intervention de la présidente du Parlement européen.
EnglishMr Bowis, I will be sure to inform the Presidency of the essence of your speech.
    - Monsieur Bowis, soyez certain que j’ informerai la présidence de vos propos.
EnglishWe must spare no efforts in strengthening civil society and the freedom of speech.
Qui a pris des civils en otage afin de négocier avec le gouverneur de la région?
EnglishSpeaker, I commend my hon. colleague for his excellent speech on this bill.
Monsieur le Président, ma question s'adresse au secrétaire d'État à l'Agriculture.
EnglishNor do I agree with Mr Watson’ s speech when he talks of a watered-down Pact.
Je partage encore moins l’ opinion de ceux qui prétendent que le pacte est mort.
EnglishCan I respectfully ask that I have some silence so I can actually make a speech?
Puis-je, en tout respect, demander un peu de silence afin que je puisse m'exprimer ?
EnglishIn this respect, the excellent speech by Mrs Thyssen cannot be improved upon.
Sur ce point, il n'y a rien à ajouter à l'excellente intervention de Mme Thyssen.
EnglishThe debate will continue at 3 p. m. with the speech by Commissioner Liikanen.
Le débat se poursuivra à 15 heures avec l'intervention du commissaire Liikanen.
English   Mr Bowis, I will be sure to inform the Presidency of the essence of your speech.
    - Monsieur Bowis, soyez certain que j’informerai la présidence de vos propos.
EnglishThe centres provide occupational therapy, physiotherapy and speech therapy.
Elles proposent des services d'ergothérapie, de physiothérapie et d'orthophonie.
EnglishMinistry of Finance: Budget Speech documents (1997, 1998, 1999, 2000, 2001).
Ministère des finances : Budget Speech documents (1997,1998, 1999, 2000, 2001).
EnglishThere are restrictions on free speech, and the right to a free trial is also limited.
La liberté d'expression est limitée, de même que le droit à un procès équitable.
EnglishThe problem I have with your speech is that you are denying that there is a problem.
Mon problème, avec votre intervention, c'est que vous niez qu'il y a un problème.
EnglishThat would avoid a great deal of debate, as I said at the start of my speech.
Cela nous éviterait beaucoup de débats, comme je le disais au début de mon exposé.
EnglishHe stated that organizations were entitled to exercise their freedom of speech.
Les organisations étaient habilitées à exercer leur droit à la liberté d'expression.
EnglishThe debate will continue at 3 p.m. with the speech by Commissioner Liikanen.
Le débat se poursuivra à 15 heures avec l'intervention du commissaire Liikanen.
EnglishWe have prosecuted, in the past, those who have taken advantage of free speech.
Nous avons déjà poursuivi des gens qui ont abusé de la liberté d'expression.
EnglishBoth Mrs Villiers and Mrs Kauppi said that freedom of speech is under attack.
Mmes Villiers et Kauppi ont déclaré que la liberté d'expression était menacée.
EnglishI was very encouraged by the enthusiasm with which you made your speech tonight.
J'ai été fort encouragée par l'enthousiasme de votre allocution de ce soir.