γαλλική μετάφραση του όρου «reading material»

EN

«reading material» Γαλλικά μετάφραση

FR

EN reading material
volume_up
{ουσιαστικό}

reading material (επίσης: reading)
volume_up
lecture {θηλ.}
Il n'était pas fourni de livres ni de matériels de lecture aux jeunes détenus.
On the negative side, access to reading material will be twice as difficult as it is now.
En négatif, l'obstacle va désormais être double pour avoir accès à la lecture.
(f) The right of access to reading material and permitted mass media broadcasts;
f) Le droit d'avoir accès à des lectures et aux diffusions autorisées des médias;

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «reading material»:

reading material
English

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «reading material» στα γαλλικά

reading ουσιαστικό
French
to read ρήμα
read ρήμα
French
material ουσιαστικό
material επίθετο
French
materials ουσιαστικό

Παραδείγματα χρήσης του όρου «reading material» στα γαλλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

English(f) The right of access to reading material and permitted mass media broadcasts;
f) Le droit d'avoir accès à des lectures et aux diffusions autorisées des médias;
EnglishThe lessons are taught in six hours, and trainees are given reading material to aid them.
Les cours durent en tout six heures, et les stagiaires reçoivent des documents d'appui.
EnglishThis bill seeks to exempt books, magazines, and other reading material from the Goods and Services Tax.
L'objet du projet de loi est de supprimer cette limite, qui n'est plus nécessaire.
EnglishThere is a vast range of reading material available on this topic.
EnglishOne of the best things we can do is listen to the coalition and remove the GST on reading material.
L'une des meilleures façons de le faire est de l'écouter et d'abolir la TPS sur les imprimés.
EnglishWorld Intellectual Property Organization, Intellectual Property Reading Material, pp. 4-8.
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, Intellectual Property Reading Material, p. 4 à 8.
EnglishWorld Intellectual Property Orgaanization, Intellectual Property Reading Material, pp. 191-2.
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, Intellectual Property Reading Material, p. 191 et 192.
EnglishCanadians have to be limited in the reading material they get.
EnglishIn their leisure time they have access to daily newspapers and other reading material at the prison library.
Les prisonniers peuvent alors lire la presse et emprunter des livres à la bibliothèque de la prison.
EnglishAs well they believe that removing the GST from reading material will help promote literacy in Canada.
Ils croient aussi que l'exemption qu'ils proposent contribuerait à promouvoir l'alphabétisation au Canada.
EnglishThey are indispensable reading material for all those engaged in habitat policy development.
Ce sont des documents indispensables pour tous ceux qui sont engagés dans le développement de politiques de l'habitat.
EnglishSenator Fairbairn: Honourable senators, I have always supported the removal of the GST on reading material.
Le sénateur Fairbairn: Honorables sénateurs, j'ai toujours favorisé la suppression de la TPS sur les imprimés.
EnglishNo reading material or printed material is allowed.
EnglishHarmonization with Provincial Sales Taxes-Failure to Remove Tax from Reading Material-Position of Leader of the Government Hon.
EnglishHonourable senators, I will share with you that during debate on my bill to eliminate the GST on reading material, I, too, learned a lot.
Cela m'a amené à créer une bibliothèque, qui continue de s'enrichir, pour chacun de mes quatre petits-enfants.
EnglishChina's news and publishing agencies also attach great importance to the production of reading material for children.
Les organes de presse et les maisons d'édition de Chine attachent aussi une grande importance à la production d'ouvrages pour enfants.
EnglishThe Public Library provides the public with carefully selected contemporary reading material for educational and leisure purposes.
La bibliothèque publique offre aux lecteurs un choix très étudié de matériel contemporain à des fins éducatives et récréatives.
EnglishFor example, office decorations, reading material and personal items may be welcoming to some but distancing to others.
Par exemple, les décorations du bureau, les choses à lire et les articles personnels peuvent être accueillants pour certains, mais rebutants pour d’autres.
EnglishWorld Intellectual Property Organization, Intellectual Property Reading Material, WIPO Publication No. 476 (E), Geneva, 1995, p.5.
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, Intellectual Property Reading Material, Publication No 476 (E) de l'OMPI, Genève, 1995, p. 5.