γαλλική μετάφραση του όρου «occupational therapist»

EN

«occupational therapist» Γαλλικά μετάφραση

EN occupational therapist
volume_up
{ουσιαστικό}

occupational therapist
volume_up
ergothérapeute {αρσ./θηλ.}
The incumbent will be a psychologist or occupational therapist responsible for all matters related to the social, psychological and emotional well-being of staff.
Le titulaire sera un psychologue ou un ergothérapeute chargé de toutes les questions relatives au bien-être social, psychologique et émotionnel du personnel.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «occupational therapist» στα γαλλικά

occupational επίθετο
therapist ουσιαστικό
occupation ουσιαστικό

Παραδείγματα χρήσης του όρου «occupational therapist» στα γαλλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishThe occupational therapist continues to provide rehabilitation services to the elderly and the disabled.
Le premier continue de fournir des services de réadaptation aux personnes âgées et aux handicapés.
EnglishThe other two UNVs are an occupational therapist and a physiotherapist.
Les deux autres Volontaires des Nations Unies sont un thérapeute spécialiste des maladies professionnelles et un physiothérapeute.
EnglishOccupational therapist and physiotherapists are being placed at certain health clinics to improve the accessibility of the rehabilitative services.
On a recruté des ergothérapeutes et des physiothérapeutes dans certains dispensaires en vue d'améliorer l'accessibilité des services de réadaptation.
EnglishI would like to say something in defence of my brother who is at home right now looking after an infant and a toddler while his wife works as an occupational therapist.
Je voudrais me porter à la défense de mon frère qui est chez lui à s'occuper d'un bébé et d'un enfant d'âge préscolaire pendant que sa femme exerce son métier de thérapeute du travail.