γαλλική μετάφραση του όρου «lecture with slides»

EN

«lecture with slides» Γαλλικά μετάφραση

volume_up
lecture with slides [παράδειγμα]

EN lecture with slides
volume_up
[παράδειγμα]

1. φωτογραφία

lecture with slides

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «lecture with slides» στα γαλλικά

lecture ουσιαστικό
to lecture ρήμα
with μετοχή
slides ουσιαστικό
to slide ρήμα
slide ουσιαστικό

Αλλα λόγια