γαλλική μετάφραση του όρου «joinery»

EN

«joinery» Γαλλικά μετάφραση

volume_up
joinery {ουσ.}

EN joinery
volume_up
{ουσιαστικό}

joinery (επίσης: joiner's shop, woodwork)
volume_up
menuiserie {θηλ.}
La plupart de ces enfants se retrouvent dans la taillerie et la menuiserie.
The chapter is divided into two sections: value-added furniture and joinery products, and engineered wood products.
Le chapitre est divisé en deux parties: articles d'ameublement et de menuiserie à valeur ajoutée et produits du bois de haute technologie.
Most visibly, the construction sector absorbs builders' joinery and carpentry (doors, windows, roof trusses, parquet and other flooring systems).
Le secteur du bâtiment comprend les ouvrages de menuiserie et pièces de charpente utilisés en construction (portes, fenêtres, fermes de toit, parquets et planchers).

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «joinery»:

joinery

Παραδείγματα χρήσης του όρου «joinery» στα γαλλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishBuilders' joinery, carpentry and profiled wood
Une partie de cet accroissement est dû à la baisse du dollar des États-Unis.
EnglishThese include carpentry and joinery, electrical installation and building technology.
Dans l'ensemble, les femmes sont plus nombreuses que les hommes parmi les élèves des établissements de l'enseignement supérieur.
English(c) Weatherproofed (e.g. facing, joinery, roofing); and
EnglishBJC builders' joinery and carpentry