γαλλική μετάφραση του όρου «Federal Agency»

EN

«Federal Agency» Γαλλικά μετάφραση

EN

Federal Agency {ουσιαστικό}

volume_up
1. Αγγλικά Αμερικής
Federal Agency
** Prepared by the Federal Agency for Geodesy and Cartography (Roscartography).
** Établi par l'Agence fédérale de géodésie et de cartographie (Roscartography).
The federal agency was to provide $100,000 in 2000, and another $100,000 in 2001.
L'Agence fédérale devait fournir 100 000 dollars en 2000 et 100 000 dollars en 2001.
Fedasil est l'agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «Federal Agency» στα γαλλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

English** Prepared by the Federal Agency for Geodesy and Cartography (Roscartography).
** Établi par l'Agence fédérale de géodésie et de cartographie (Roscartography).
EnglishThe federal agency was to provide $100,000 in 2000, and another $100,000 in 2001.
L'Agence fédérale devait fournir 100 000 dollars en 2000 et 100 000 dollars en 2001.
Englishagencies, in a review of federal agency regulations Gillette and Hopkins (1988)
réglementation des organismes fédéraux, Gillette et Hopkins (1988) concluent
EnglishBodily harm and its percentages are determined by the competent federal agency.
Les autorités fédérales compétentes déterminent la nature et la gravité du dommage subi.
EnglishEvery region of Canada has a federal agency to promote its economic development.
Le sénateur LeBreton : Je n'ai pas vu le document en question, je suis donc désavantagée.
EnglishThe same is true of every federal agency and any other body directly involved.
Il en va de même pour chaque office fédéral ou toute autre instance directement impliquée.
EnglishThe competent federal agency will adopt a decision thereon (Article 13).
L'organe fédéral compétent adoptera une décision à partir de ce moment (article 13).
EnglishSalem Mesarri Al Dhaheri Director-General, Federal Environmental Agency
EnglishPohle, Director, Federal Environmental Agency (UBA), Germany
M. H. Pohle, Directeur de l'agence fédérale de l'environnement (UBA) Allemagne
EnglishMy first concern is that this is supposed to be a federal-provincial agency.
EnglishWhy would we have this agency, which is supposed to be a federal-provincial agency?
Dans ce cas, pourquoi avoir cette agence qui est censée être un organisme fédéral-provincial ?
English2 Federal Emergency Management Agency, www.fema.gov/regions/ix/amsamoa.
EnglishQuebec is not talking about ceding more power to a federal agency.
Le Québec n'entend pas céder davantage de pouvoirs à un organisme fédéral.
English** Prepared by the Federal Agency for Geodesy and Cartography (Roscartography), Russian Federation.
L'établissement du Recueil national des noms géographiques vise principalement à :
EnglishBelgium: The federal agency for food safety is working on this topic.
Belgique: L'organisme fédéral chargé de la sûreté alimentaire s'occupait de cette question.
EnglishFedasil is the federal agency for caring for those requesting asylum.
EnglishDamian, Federal Environmental Agency (UBA), Germany
M. H-P. Damian, Directeur de l'Agence fédérale de l'environnement (UBA) (Allemagne).
EnglishA federal agency had that information and failed to pass it on.
Une agence fédérale détenait cette information mais ne l'a pas transmise.
EnglishProposals for a federal migration agency have been rejected there.
Les projets concernant une agence fédérale chargée de l'immigration ont été rejetées là-bas.
EnglishWhen this happens there needs to be a federal agency that can address these problems.
C'est en pareilles circonstances que s'impose un organisme fédéral capable de résoudre ces problèmes.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «Federal Agency» στα γαλλικά

federal επίθετο
agency ουσιαστικό
employment agency ουσιαστικό
federal holiday ουσιαστικό
credit agency ουσιαστικό
introduction agency ουσιαστικό
aid agency ουσιαστικό
dating agency ουσιαστικό
federal agent ουσιαστικό
government agency ουσιαστικό
mercantile agency ουσιαστικό
publicity agency ουσιαστικό