γαλλική μετάφραση του όρου «to dismiss»

EN

«to dismiss» Γαλλικά μετάφραση

volume_up
to dismiss [a case] {ρ.}
volume_up
to dismiss {μεταβ.ρ.}
volume_up
Dismiss! {επιφ.}
volume_up
miss {ουσ.}

EN to dismiss
volume_up
[a case] [dismissed|dismissed] {ρήμα}

1. νομική

to dismiss
The administrative decision to dismiss the earlier request has no res judicata.
La décision administrative de rejeter la demande antérieure n'a pas force de la chose jugée.
The State party therefore submits that the Committee should dismiss the authors' complaints.
L'État partie estime donc que le Comité devrait rejeter les demandes des auteurs.
Motions submitted by accused persons to dismiss forced confessions 1995-1997
Recours formés par des accusés pour faire rejeter des aveux obtenus par la force (1995-1997)
to dismiss (επίσης: to nonsuit)
The Court was asked to dismiss the case for insufficiency of evidence.
Il a demandé au tribunal de débouter le plaignant pour insuffisance de preuves.
The Court was asked to dismiss the case for insufficiency of evidence.
Il a demandé au tribunal de débouter le plaignant pour insuffisance de preuves.
The Court therefore refused to dismiss the action but it noted that plaintiff would still have to prove the facts at trial.
Il a par conséquent refusé de débouter le demandeur, mais a noté que celui-ci aurait encore à prouver les faits lors du procès.
to dismiss
Taking corrective measures after the event is not enough to dismiss these serious charges, and keeping them secret will not make them disappear.
Prendre des mesures correctives a posteriori ne suffit pas à absoudre les faits, qui sont graves.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «miss»:

miss

Παραδείγματα χρήσης του όρου «to dismiss» στα γαλλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishThere have been no cases of use of force by the Police to dismiss the meetings.
Il n'y a pas eu de cas d'usage de la force par la police pour disperser des réunions.
EnglishThere are no grounds for reversing the decision to dismiss the criminal case.
Il n'y a aucun motif qui pourrait justifier une annulation de cette décision.
EnglishThe Government moved to dismiss the case, and Al-Aqil filed a written response.
Le Gouvernement a plaidé en faveur d'un non-lieu, et M. Al-Aqil a déposé ses mémoires.
EnglishIt is very important that we do not dismiss at hand the export of water.
Il est très important que nous ne rejetions pas d'emblée les exportations d'eau.
EnglishThe Director of Public Prosecutions will only be notified of the decision to dismiss.
Le Procureur général est alors simplement avisé de la décision de classement.
EnglishThe Legislative Council also has the power, in effect, to dismiss the Government.
Le Conseil législatif a également le pouvoir, en pratique, de renverser le gouvernement.
EnglishWhen the question was raised, they tended to dismiss it almost out of hand.
Lorsque la question a été soulevée, ils l'ont quasiment repoussée d'emblée.
EnglishAn employer may not dismiss an employee from employment on grounds of marriage.
Un employeur ne peut pas renvoyer une employée pour raison de mariage.
EnglishAnd do not dismiss me as lacking trust, since what I have is experience.
Ne m'accusez pas d'être méfiant, je suis seulement quelqu'un qui a de l'expérience.
EnglishThe Government moved to dismiss the case, and Al-Aqil filed a written response.
Le Gouvernement a demandé un non-lieu et Al-Aqil a déposé un mémoire.
EnglishLet us dismiss straight away the idea that all accidents are, by nature, unforeseeable.
Tordons tout de suite le cou à l'idée que tout accident est, par nature, imprévisible.
EnglishThe amendments dismiss the application of the principle for reasons I do not share.
Les amendements écartent l'application du principe, pour des raisons que je ne partage pas.
EnglishIt is too early to see one system as a universal panacea and dismiss another.
Il es trop tôt pour glorifier un système et en disqualifier un autre.
EnglishThe law should require notice of a decision to dismiss proceedings to be given.
23) La loi devrait exiger qu'une décision d'abandonner la procédure donne lieu à notification.
EnglishThe Secretary-General may summarily dismiss a member of the staff for serious misconduct.
Ces indemnités ne sont pas soumises à retenue au titre des contributions du personnel.
EnglishThe Working Group on Situations may also decide to dismiss a case.
Le Groupe de travail des situations peut aussi décider de classer une affaire.
EnglishThe Working Group on Situations may also decide to dismiss a case.
Le Groupe de travail des situations peut aussi décider de classer une affaire.
EnglishHowever, the Commission cannot dismiss the issue without first exploring it in more depth.
Mais la question ne peut être écartée, le cas échéant, que sous bénéfice d'inventaire.
EnglishHow can you dismiss the fact that your department put us in this hell?
Comment pouvez-vous nier que votre ministère nous fait vivre cette enfer ?
English2.6 The author said that he wished to dismiss the court-appointed counsel.
2.6 L'auteur a alors décidé de renoncer à l'avocate commise d'office.