γαλλική μετάφραση του όρου «discus»

EN

«discus» Γαλλικά μετάφραση

volume_up
discus {ουσ.}
FR

EN discus
volume_up
{ουσιαστικό}

discus (επίσης: dial, disc, disk, record)
volume_up
disque {αρσ.}
They know that it was inscribed on a discus solemnly displayed in the Temple of Hera adjacent to the ancient stadium at Olympia.
Ils savent qu'elle était inscrite sur un disque exposé solennellement dans le temple d'Héra jouxtant le stade antique d'Olympie.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «discus»:

discus
English

Παραδείγματα χρήσης του όρου «discus» στα γαλλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishI hope that we will be able to discus this issue at some other point, and I assume that we will also be able to reach a consensus then.
J'espère que nous débattrons de cette question à un autre stade et je ne doute pas que nous parviendrons à un consensus.
EnglishThe Specialised Section decided to first discus the status of the recommendation and then the proposal to amend the standard.
La Section spécialisée a décidé d'examiner en premier l'état de l'application de la recommandation et ensuite la proposition de modification.