γαλλική μετάφραση του όρου «credit status»

EN

«credit status» Γαλλικά μετάφραση

EN

credit status {ουσιαστικό}

volume_up
1. οικονομικά
credit status (επίσης: credit standing)

Παραδείγματα χρήσης του όρου «credit status» στα γαλλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

English(iv) Monitor and report on the status of credit and market risk to the Investment Committee;
iv) Suivre la situation en matière de risque de crédit et de marché et en rendre compte au Comité des placements;
EnglishAn applicant's eligibility for a bank loan depended on credit status, independent of nationality.
Il précise que l'octroi ou non d'un crédit bancaire dépend de la solvabilité du requérant, indépendamment de sa nationalité.
EnglishWomen-headed households and single women have insufficient access to resources and credit owing to their status.
Les femmes chef de famille et les femmes seules ont un accès limité aux ressources financières et au crédit en raison de leur statut.
EnglishCompany C provides Bank C with a list of the licences, their credit profile, and the status of each contract.
La Société C communique à la Banque C une liste des licences, avec indication du profil de solvabilité de leurs titulaires, et la situation de chaque contrat.
EnglishThis is a copy of the public database maintained by the Central Bank concerning banking system debtors, creditor entities, debt amounts and credit status.
Copie de la base de données publique sur les personnes endettées, leurs créanciers, le montant de leurs dettes et leur niveau d'endettement, gérée par la Banque centrale.
EnglishFor the family - and especially for the men of the family - status, credit and honour reside in having a large number of possessions, including female family members.
Pour la famille, et en particulier pour les hommes, le statut social, l'honneur et la réputation sont liés à la quantité de biens possédés, dont font partie les membres féminins du clan.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «credit status» στα γαλλικά

status ουσιαστικό
credit ουσιαστικό
credit note ουσιαστικό
credit control ουσιαστικό
credit card ουσιαστικό
credit rating ουσιαστικό
credit bureau ουσιαστικό
drop in status ουσιαστικό
credit agency ουσιαστικό
marital status ουσιαστικό