γαλλική μετάφραση του όρου «Conference on Population»

EN

«Conference on Population» Γαλλικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «Conference on Population».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «Conference on Population» στα γαλλικά

conference ουσιαστικό
on επίθετο
on επίρρημα
on μετοχή
French
population ουσιαστικό

Παραδείγματα χρήσης του όρου «Conference on Population» στα γαλλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

English1997/42 Follow-up to the International Conference on Population and Development
1997/42 Suivi de la Conférence internationale sur la population et le développement
EnglishMandates prior to the International Conference on Population and Development
Mandats avant la Conférence internationale sur la population et le développement
English1996/2 Follow-up to the International Conference on Population and Development
1996/2 Suivi de la Conférence internationale sur la population et le développement
EnglishInternational Conference on Population and Development (Cairo, 1994)
Conférence internationale sur la population et le développement (Le Caire, 1994)
English49/128 Report of the International Conference on Population and Development
49/128 Rapport de la Conférence internationale sur la population et le développement
EnglishInternational Conference on Population and Development in Cairo, 1994
Conférence internationale sur la population et le développement du Caire, 1994.
EnglishInternational Conference on Population and Development, Cairo, 1994
Conférence internationale sur la population et le développement (Le Caire, 1994)
English― Participating in International Conference on Population and Development
1994 Participation à la Conférence internationale sur la population et le développement
English- The International Conference on Population and Development in 1994;
- La conférence internationale sur la population et le développement en 1994;
English• The World Conference on Population and Development, Cairo, 1994
• Conférence mondiale sur la population et le développement, Le Caire, 1994
English(b) International Conference on Population and Development, Cairo, 1994;
b) La Conférence internationale sur la population et le développement, tenue au Caire en 1994;
EnglishInternational Conference on Population and Development (ICPD+5)
Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD+5)
EnglishReport of the International Conference on Population, 1984, Mexico City, 6-14 August 1984.
EnglishThe International Conference on Population and Development was an important watershed.
La Conférence internationale sur la population et le développement de 1994 a été un véritable tournant.
EnglishInternational Conference on Population and Development 1994;
Conférence internationale sur la population et le développement (1994)
English(a) World Conference on Population and Development (Cairo, Egypt, 13-15 September 1994);
a) Conférence mondiale sur la population et le développement (Le Caire (Égypte), 13-15 septembre 1994);
EnglishCommemoration of the tenth anniversary of the International Conference on Population and Development
Commémoration du dixième anniversaire de la Conférence internationale sur la population et le
EnglishFollow-up to the Programme of Action of the International Conference on Population and Development
Suivi du Programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement
EnglishTrust Fund for the 1994 International Conference on Population and Development (PBA)
Fonds d'affectation spéciale pour la Conférence internationale de 1994 sur la population et le développement (PBA)
EnglishInternational Conference on Population and Development
4.1 Conférence internationale sur la population et le développement

Αλλα λόγια

English
  • Conference on Population

Περισσότερες μεταφράσεις στο Αγγλο-ελληνικό λεξικό της bab.la.