γαλλική μετάφραση του όρου «CEH»

EN

«CEH» Γαλλικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «CEH».

Παραδείγματα χρήσης του όρου «CEH» στα γαλλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishICP Vegetation Programme Coordination Centre, CEH Bangor, United Kingdom.
Centre de coordination du programme du PIC-Végétation, CEH Bangor, Royaume-Uni.
EnglishCEH Report, Centre for Ecology & Hydrology, Bangor, United Kingdom, 55 pp.
CEH Report, Centre for Ecology & Hydrology, Bangor, Royaume-Uni, 55 pp.
EnglishICP Vegetation Programme Coordination Centre, CEH Bangor, United Kingdom.
Centre de coordination du PIC-Végétation, CEH Bagor, Royaume-Uni, ISBN 978-0-9557672-1-0.
EnglishIt was organized by the Centre for Ecology and Hydrology (CEH).
Cet atelier a été organisé par le Centre pour l'écologie et l'hydrologie (CEH).
EnglishICP Vegetation Coordination Centre, CEH Bangor, United Kingdom.
PIC-Végétation Centre de coordination du PIC-Végétation, CEH Bangor, United Kingdom.
EnglishDetails are available at: icpvegetation.ceh.ac.uk.
On trouvera des détails supplémentaires à l'adresse: www.icpvegetation.ceh.ac.ik.
EnglishReport of the Commission for Historical Clarification (CEH).
Rapport de la Commission chargée de faire la lumière sur le passé.
EnglishTipping welcomed the participants on behalf of CEH.
EnglishBackground documents and presentations are available at www.ammonia-ws.ceh.ac.uk/documents.html.
Les documents d'information et les exposés peuvent être consultés à l'adresse Internet suivante: www.ammonia-ws.ceh.ac.uk/documents.html.
Englishare available at icpvegetation.ceh.ac.uk)
EnglishIt will therefore be based on the recommendations made in the report of the Commission for Historical Clarification (CEH).
Les recommandations formulées par la Commission pour la vérité (Comisión de Esclarecimiento Histórico) dans son rapport serviront de base à cette action.
English(d) Cases documented in the report of CEH as meriting economic compensation in keeping with the type of violation suffered; and
d) Cas exposés dans le rapport de la Commission pour la vérité susceptibles d'ouvrir droit à une indemnisation financière en raison de la nature de la violation;
EnglishFinal report work package 5, UNECE International Cooperative Programme on Vegetation, Defra contract AQ810, SEI York and CEH Bangor, United Kingdom.
Rapport final «work package 5», Programme international concerté relatif à la végétation (CEE). Contrat Defra AQ810, SEI York et CEH Bangor, Royaume-Uni.
English(d) To comply with the recommendations of CEH through joint involvement of and efforts by representatives of the State and civil society.
d) D'appliquer les recommandations de la Commission, moyennant des consultations et une collaboration étroite entre les représentants de l'État et ceux de la société civile.

Αλλα λόγια

English
  • CEH

Αναζητήστε περισσότερες λέξεις στο Αγγλο-ελληνικό λεξικό.