γαλλική μετάφραση του όρου «cannabis sativa»

EN

«cannabis sativa» Γαλλικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «cannabis sativa».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «cannabis sativa» στα γαλλικά

Cannabis ουσιαστικό
cannabis ουσιαστικό
French

Παραδείγματα χρήσης του όρου «cannabis sativa» στα γαλλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishThe use of cannabis sativa (cannabis) is central to the Rastafari religion.
L'utilisation du cannabis sativa (cannabis) est au cœur de la religion rastafarienne.
EnglishCannabis sativa is the most commonly found, growing in almost any soil condition.
La plante de la variété cannabis sativa est la plus répandue poussant dans presque tous les sols.
EnglishCannabis sativa is the most heavily consumed product, accounting for 76.3 per cent of all drugs used.
Le cannabis sativa est le produit le plus consommé, il représente 76,3% de toutes les drogues.
EnglishSuch drugs include Indian hemp (Cannabis sativa or Cannabis indica), Raw Opium and Coca Leaf.
Ces derniers comprennent le chanvre indien (cannabis sativa ou cannabis indica), l'opium brut et les feuilles de coca.
EnglishCannabis sativa is cultivated or grows wild in most countries in tropical or temperate zones, including Canada.
Le Cannabis sativa est cultivé ou pousse à l'état sauvage dans la plupart des pays des zones tropicales ou tempérées, dont le Canada.
EnglishCannabis Three varieties of the cannabis plant exist: cannabis sativa, cannabis indica, and cannabis ruredalis.
Cannabis Il existe trois variétés de plantes de cannabis, le cannabis sativa, le cannabis indica, et le cannabis ruredalis.

Αλλα λόγια

English
  • cannabis sativa

Αναζητήστε περισσότερες λέξεις στο Αγγλο-ελληνικό λεξικό.