γαλλική μετάφραση του όρου «actor s line»

EN

«actor s line» Γαλλικά μετάφραση

actor s line
Έχουμε ενημερωθεί πως λείπει η μετάφραση του όρου «actor s line».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «actor s line» στα γαλλικά

actor ουσιαστικό
S ουσιαστικό
French
line ουσιαστικό
to line ρήμα