αραβική μετάφραση του όρου «secondary coil»

EN

«secondary coil» Αραβικά μετάφραση

secondary coil
Έχουμε ενημερωθεί πως λείπει η μετάφραση του όρου «secondary coil».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «secondary coil» στα αραβικά

secondary επίθετο
coil ουσιαστικό
coil επίθετο
coil
to coil ρήμα