Χρήσιμες εκφράσεις της bab.la

Το Λεξικό Φράσεων της bab.la περιλαμβάνει χιλιάδες συνηθισμένες φράσεις και εκφράσεις σε πολλές γλώσσες. Χωρίζεται σε πέντε κατηγορίες που η καθεμιά περιλαμβάνει εκατοντάδες εκφράσεις. Κάθε έκφραση συνοδεύεται από παραδείγματα χρήσης για να γνωρίζετε σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται.

 

Το Λεξικό Φράσεων περιλαμβάνει χιλιάδες συνηθισμένες εκφράσεις χωρισμένες σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: Ακαδημαϊκά Κείμενα, Επαγγελματική Επικοινωνία, Αιτήσεις και Βιογραφικό Σημείωμα, και Προσωπική Επικοινωνία. Κάθε μία από τις βασικές κατηγορίες χωρίζεται σε υποκατηγορίες όπου μπορείτε να βρείτε τις πιο συνηθισμένες εκφράσεις για διάφορες καταστάσεις. Τα παραδείγματα χρήσης σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε σωστά τις νέες εκφράσεις που μαθαίνετε.

Στόχος του Λεξικού Φράσεων είναι να σας βοηθήσει να κάνετε τις σωστές γλωσσικές επιλογές σε διάφορες καταστάσεις. Οι κανόνες του γραπτού λόγου είναι συχνά αυστηροί, όπως για παράδειγμα όταν γράφουμε επίσημες επιστολές, και μας δυσκολεύουν όταν μαθαίνουμε μια ξένη γλώσσα. Οι ακαδημαϊκές εργασίες, όπως και οι επαγγελματικές επιστολές, έχουν πολύ συγκεκριμένο ύφος, που επιτυγχάνεται με τη χρήση συγκεκριμένων παγιωμένων εκφράσεων. Ακόμα και η προσωπική επικοινωνία όμως διέπεται από κανόνες που αφορούν το ύφος. Αντί λοιπόν να μεταφράζετε τις προτάσεις που θα χρησιμοποιούσατε στη γλώσσα σας λέξη προς λέξη με αμφίβολα αποτελέσματα, μπορείτε τώρα να χρησιμοποιήσετε το Λεξικό Φράσεων για να βρείτε την κατάλληλη διατύπωση για οτιδήποτε θέλετε να πείτε.