Σύνταξη

Αναζητήστε τη σωστή σύνταξη ανάμεσα σε 658.967.420 φράσεις.
Συγκρίνουμε εκατομμύρια λήμματα από το λεξικό φράσεων για να εντοπίσουμε τις συνηθέστερες συμφράσεις και να σας βοηθήσουμε να δομήσετε σωστές προτάσεις. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ελέγξετε τη σωστή σύνταξη, το ύφος, αλλά και τη χρήση ιδιωματισμών, και να επιλέξετε τη δομή που χρειάζεστε. Το εργαλείο σύνταξης της bab.la λειτουργεί ως διορθωτής προτάσεων, συνδυάζοντας για παράδειγμα τη σωστή χρήση προθέσεων με τη συνηθέστερη χρήση φράσεων ώστε να κάνετε τη σωστή επιλογή. Με το εργαλείο αυτό μπορείτε να μελετήσετε σύνταξη, γραμματική και λεξιλόγιο ταυτοχρόνως, ώστε να μπορείτε να αποφασίσετε μόνοι σας τη σωστή δομή φράσεων και προτάσεων.

Παράδειγμα: πώς να επιλέξετε τη σωστή πρόθεση

Συχνότητα Σύνταξη
67,3% I am waiting for
18,2% I am waiting to
5,2% I am waiting on