αγγλική μετάφραση του όρου «mwamba»

SW mwamba Αγγλικά μετάφραση

EN
EN

SW mwamba

mwamba (επίσης: jiwe)

Παρόμοιες λέξεις